• | DEUS HD WOOD

  • DEUS HD 6
  • DEUS HD 7
  • DEUS HD 8
  LAUNCH : MID/HIGH
  SPIN : MID


  FLEX

   

  Length

  [in]

  WT

  [gr]

  TQ

  [degree]

  Tip O.D Butt O.D TIP

  PARALLEL

  AMATEUR 46.0 60 3.2 0.335 0.640 3.0
  REGULAR 46.0 61 3.1 0.335 0.640 3.0
  STIFF 46.0 62 3.0 0.335 0.640 3.0
  X-STIFF 46.0 65 3.0 0.335 0.640 3.0
  LAUNCH : MID/HIGH
  SPIN : MID


  FLEX

   

  Length

  [in]

  WT

  [gr]

  TQ

  [degree]

  Tip O.D Butt O.D TIP

  PARALLEL

  STIFF 46.0 70 3.9 0.335 0.640 3.0
  X-STIFF 46.0 74 3.8 0.335 0.645 3.0
  LAUNCH : MID/HIGH
  SPIN : MID/HIGH


  FLEX

   

  Length

  [in]

  WT

  [gr]

  TQ

  [degree]

  Tip O.D Butt O.D TIP

  PARALLEL

  STIFF 46.0 86 3.6 0.335 0.645 3.0
  X-STIFF 46.0 89 3.5 0.335 0.650 3.0

  迈克瑞在DEUS HD球杆的设计中使用了材料增强技术,其中的HD16角内部杆壁技术带来了其他任何球杆生产厂家都无法做到的球杆稳定性和极佳挥杆手感,在刚性上也与其他型号的球杆不一样。随着刚性和重量的增大,硬度也随之增强,发杆角度也能随之降低,是我们高尔夫球杆定制玩家们的钟爱球杆之一。  W

  SERIES LADY AMATEUR REGULAR FIRM STIFF STRONG TX XX-STIFF
  DEUS HD 6
  DEUS HD 7
  DEUS HD 8
 • | DEUS HD HYBRID

  LAUNCH : HIGH
  SPIN : HIGH
  FLEX

   

  Length

  [in]

  WT

  [gr]

  TQ

  [degree]

  Tip O.D Butt O.D TIP

  PARALLEL

  REGULAR 42.0 85 3.3 0.370 0.625 3.0
  STIFF 42.0 89 3.2 0.370 0.625 3.0
  X-STIFF 42.0 91 3.2 0.370 0.630 3.0

  迈克瑞在DEUS HD球杆的设计中使用了材料增强技术,其中的HD16角内部杆壁技术带来了其他任何球杆生产厂家都无法做到的球杆稳定性和极佳挥杆手感,在刚性上也与其他型号的球杆不一样。随着刚性和重量的增大,硬度也随之增强,发杆角度也能随之降低,是我们高尔夫球杆定制玩家们的钟爱球杆之一。  H

  SERIES LADY AMATEUR REGULAR FIRM STIFF STRONG TX XX-STIFF
  DEUS HD 8